Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, ngày 30 tháng 10 năm 2014

Dịch Bắc hành tạp lục: Bài 124

Bài 124
Đào Hoa đàm Lý Thanh Liên cựu tích
桃花潭李青蓮舊跡
Đào Hoa đàm Lý Thanh Liên cựu tích
桃花潭水千尺清,
Đào Hoa đàm 1 thuỷ thiên xích thanh,
潭上松柏冬猶青。
Đàm thượng tùng bách đông do thanh.
道是唐朝李供奉,
Đạo thị Đường triều Lý cung phụng 2,
縱飲此潭因得名。
Túng ẩm thử đàm nhân đắc danh
十年酒肆人間世,
Thập niên tửu tứ nhân gian thế 3,
天子呼來猶爛醉。
Thiên tử hô lai 4 do lạn tuý.
自言臣是酒中仙,
Tự ngôn thần thị tửu trung tiên,
薄視榮名同敝履。
Bạc thị vinh danh đồng tệ lý.
千年勝跡以人傳,
Thiên niên thắng tích dĩ nhân truyền,
不在悠悠一潭水。
Bất tại du du nhất đàm thuỷ.
潭水至今清且漣,
Đàm thuỷ chí kim thanh thả liên,
一魚一鳥皆成仙。
Nhất ngư nhất điểu giai thành tiên
惆悵斯人不復見,
Trù trướng tư nhân bất phục kiến,
遠來使我心茫然。
Viễn lai sử ngã tâm mang nhiên.
世路塵埃信溷濁,
Thế lộ trân ai tín hỗn trọc,
不如終日痛飲全吾天。
Bất như chung nhật thống ẩm toàn ngô thiên.

Dịch thơ: Dấu tích cũ của Lý Thanh Liên ở đầm Đào Hoa

Đầm sâu nghìn thước nước trong
Trên bờ đông giá bách tùng vẫn xanh
Có quan cung phụng triều đình
Về đây túy lúy đầm thành tiếng tăm
Sống trong quán rượu mười năm
Vua vời mà vẫn nằm lăn trên thuyền
Còn rằng ; “Trong rượu có tiên”
Công danh rẻ rách đâu thèm vinh hoa
Không vì đầm rông bao la
Bởi người cảnh nổi tiếng đà nghìn năm
Nước đầm sóng gợn lăn tăn
Một chim một cá cũng thành tiên sa
Chỉ buồn không gặp người xưa
Lòng người xa xứ bơ vơ ngậm ngùi
Đường trần gió bụi nơi nơi
Chi bằng giữ cái tính trời: cứ say…
                              Đỗ Đình Tuân
                                (dịch thơ)


Chú thích:
*Lý Thanh Liên: tức Lý Bạch đời Đường, tự xưng là Thanh Liên cư sĩ.
1.  Đầm Đào Hoa, ở tỉnh An Huy  
2. Chức quan của Lý Bạch trong Viện Hàn lâm
3. Câu thơ của Đỗ Phủ nói về Tư Mã Tương Như, nghĩa là quãng đời mười năm sống trong quán rượu.
4. Đường Huyền tôn cho Cao Lực Sĩ đến gọi Lý Bạch vào cung làm thơ. Lý Bạch đang say, phải vực lên thuyền. Bài "Ẩm trung bát tiên ca" của Đỗ Phủ có bốn câu: "Lý Bạch nhất đẩu thi bách thiên, Trường An thị thượng tửu gia miên. Thiên tử hô lai bất thướng thuyền, Tự xưng thần thị tửu trung tiên." (Lý Bạch rượu nhiều thì thơ hay, Quán rượu Trường An ngủ thiệt say. Vua gọi lên thuyền cũng chẳng biết, Xưng danh mình là tiên rượu đây.)
5/8/2014
Đỗ Đình Tuân

LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI

Lúa mùa vừa chin đỏ đòng
  Cả làng đi gặt nắng hồng sợi vương
 Đàn bò gặm cỏ bờ mương
 Em thơ đi học khăn hường bờ vai
Gió mùa thu thiết tha hoài
Bồi hồi thao thức bao lời ái ân
Bao  năm đổi mới mấy lần
     Quê hương giờ đã muôn phần đổi thay
    Máy bơm, máy gặt, máy cày…
       Con đường, trường học… đủ đầy ước mơ
Đói nghèo cũng đã xa mờ
Cuốn vào dĩ vãng gió mưa cuộc đời
Nhà máy xí nghiệp nơi nơi
Cho người lao động một thời tự do
Hạnh phúc rạng rỡ hẹn hò
       Muôn năm ánh sáng ngọn cờ vàng sao.
                                                   VN

CHẲNG LẼ

Vừa mới đấy thu sang
Bàng chưa thay áo lá
Sao trời u ám quá
Chẳng lẽ đông đã về?

Thứ Tư, ngày 29 tháng 10 năm 2014

MỜI ĐỐI VUI

GIỮA THU CỤ TUÂN  NHIỄM LẠNH BỞI TUYẾT, CHỈ NGẬM GỪNG MẤY HÔM LÀ KHỎI
                                                                                            (Tạ Anh Ngôi)

Dịch Bắc hành tạp lục: Bài 124

 
Bài 124
Đào Hoa đàm Lý Thanh Liên cựu tích
桃花潭李青蓮舊跡
Đào Hoa đàm Lý Thanh Liên cựu tích
桃花潭水千尺清,
Đào Hoa đàm 1 thuỷ thiên xích thanh,
潭上松柏冬猶青。
Đàm thượng tùng bách đông do thanh.
道是唐朝李供奉,
Đạo thị Đường triều Lý cung phụng 2,
縱飲此潭因得名。
Túng ẩm thử đàm nhân đắc danh
十年酒肆人間世,
Thập niên tửu tứ nhân gian thế 3,
天子呼來猶爛醉。
Thiên tử hô lai 4 do lạn tuý.
自言臣是酒中仙,
Tự ngôn thần thị tửu trung tiên,
薄視榮名同敝履。
Bạc thị vinh danh đồng tệ lý.
千年勝跡以人傳,
Thiên niên thắng tích dĩ nhân truyền,
不在悠悠一潭水。
Bất tại du du nhất đàm thuỷ.
潭水至今清且漣,
Đàm thuỷ chí kim thanh thả liên,
一魚一鳥皆成仙。
Nhất ngư nhất điểu giai thành tiên
惆悵斯人不復見,
Trù trướng tư nhân bất phục kiến,
遠來使我心茫然。
Viễn lai sử ngã tâm mang nhiên.
世路塵埃信溷濁,
Thế lộ trân ai tín hỗn trọc,
不如終日痛飲全吾天。
Bất như chung nhật thống ẩm toàn ngô thiên.

Dịch thơ: Dấu tích cũ của Lý Thanh Liên ở đầm Đào Hoa

Đầm sâu nghìn thước nước trong
Trên bờ đông giá bách tùng vẫn xanh
Có quan cung phụng triều đình
Về đây túy lúy đầm thành tiếng tăm
Sống trong quán rượu mười năm
Vua vời mà vẫn nằm lăn trên thuyền
Còn rằng ; “Trong rượu có tiên”
Công danh rẻ rách đâu thèm vinh hoa
Không vì đầm rông bao la
Bởi người cảnh nổi tiếng đà nghìn năm
Nước đầm sóng gợn lăn tăn
Một chim một cá cũng thành tiên sa
Chỉ buồn không gặp người xưa
Lòng người xa xứ bơ vơ ngậm ngùi
Đường trần gió bụi nơi nơi
Chi bằng giữ cái tính trời: cứ say…
                              Đỗ Đình Tuân
                                (dịch thơ)


Chú thích:
*Lý Thanh Liên: tức Lý Bạch đời Đường, tự xưng là Thanh Liên cư sĩ.
1.  Đầm Đào Hoa, ở tỉnh An Huy  
2. Chức quan của Lý Bạch trong Viện Hàn lâm
3. Câu thơ của Đỗ Phủ nói về Tư Mã Tương Như, nghĩa là quãng đời mười năm sống trong quán rượu.
4. Đường Huyền tôn cho Cao Lực Sĩ đến gọi Lý Bạch vào cung làm thơ. Lý Bạch đang say, phải vực lên thuyền. Bài "Ẩm trung bát tiên ca" của Đỗ Phủ có bốn câu: "Lý Bạch nhất đẩu thi bách thiên, Trường An thị thượng tửu gia miên. Thiên tử hô lai bất thướng thuyền, Tự xưng thần thị tửu trung tiên." (Lý Bạch rượu nhiều thì thơ hay, Quán rượu Trường An ngủ thiệt say. Vua gọi lên thuyền cũng chẳng biết, Xưng danh mình là tiên rượu đây.)
5/8/2014
Đỗ Đình Tuân

BỐC GIỜI MỘT CHÚT :

CÓ THỂ...


Đông chưa về, sao lòng đã hướng xuân
Mình cũng có TẦM NHÌN THẾ KỶ ? !
Sắp đặt thế giới này, đâu chỉ là nước MỸ
Một cháu gái da đen cũng có thể làm !


Phố Quê 28/10/2014 .TD

ĐẸP MÃI DUYÊN ĐẦU


Đôi mình thắm đẹp mãi về sau
Khổ hạnh gian nan vẫn đượm màu
 
Bão táp muôn phương còn giữ lối
Mưa sa mọi nẻo vẫn bên nhau 
Chung lòng trọn kiếp không thay đổi
Gửi phận trăm năm chẳng gợn sầu
Duyên nợ đôi mình tròn bến mộng
Câu thề thưở ấy vẹn tình đầu.
                         VN

DỰ ĐỐI VUI

Hưởng ứng phong trào đối vui do thày Tuân phát động, em xin đánh liều đối đại một vế:

Vế ra:    -HAY KHEN, HÈN CHÊ; MIỆNG THẾ XƯA NAY VẪN THẾ
Vế đối:- GIÀU TẬU, KHÓ BÁN; NGƯỜI KHÔN MUÔN THUỞ CÒN KHÔN

Thứ Ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014

Dịch Bắc hành tạp lục: Bài 123


Bài 123

Tiềm Sơn đạo trung
潛山道中
Tiềm Sơn đạo trung
夙有愛山癖
Túc hữu ái sơn tích
別後思何如
Biệt hậu tư hà như
來到潛山路
Lai đáo Tiềm Sơn lộ
宛如鴻嶺居
Uyển như Hồng Lĩnh cư
雲霞猿嘯外
Vân hà viên khiếu ngoại
松柏鶴巢餘
Tùng bách hạc sào dư
定有山中客
Định hữu sơn trung khách
平生不識余
Bình sinh bất thức dư
Dịch nghĩa: Trên đường qua Tiềm Sơn
 
Ta vốn có tính yêu núi
Xa rồi nhớ bao nhiêu
Nay trên đường đi Tiềm Sơn
Tưởng như ở trong dãy Hồng Lĩnh
Mây ráng bên ngoài nơi vượn hú
Cây tùng cây bách có thừa chỗ cho hạc làm tổ
Hẳn có người trong núi
Suốt đời không quen biết ta

Dịch thơ: Trên đường qua Tiềm Sơn

Ta vốn tính yêu núi
Xa nhau nhớ nhau là
Nay qua Tiềm Sơn lối
Phảng phất Hồng Lĩnh xa
Vượn kêu ngoài mây khói
Tùng bách hạc làm nhà
Hẳn có người trong núi
Suốt đời không biết ta.
              Đỗ Đình Tuân
                (dịch thơ)
Chú thích:
Tiềm Sơn: núi thuộc huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy 安徽.
4/8/2014
Đỗ Đình Tuân

CHIỀU QUÊ

Cảnh sắc chiều quê nắng gió đầy
Tia vàng bỡn cợt mấy hàng cây
Trên đồng lúa chín chờ xe* gặt
Dưới bãi chim kêu tưạ lạc bầy 
  Tấp nập thanh niên đang vác thóc
Ung dung lũ trẻ ngắm trời mây
Đầu đông thoáng lạnh chiều buông gió
Một chút tơ vương cuộn xứ này.

                                    VN
* xe: chỉ một loại máy gặt