Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

CỐ HƯƠNG

Mỗi lần về lại cố hương
Là một lần lòng chộn rộn.
Mừng tủi, buồn vui lẫn lộn
Mất, còn, mới cũ bên nhau

Giếng Bà, Giếng Ông còn đâu?
Những cánh bèo ong lấp loá
Và bắp chân ai trắng xoá
Vội vàng gánh nước đêm trăng?

Đâu rồi Ao Nhớn mênh mông
Mấy bậc cầu ao nhẵn bóng
Ngày hội thì thùm tiếng trống
Trai làng sải cánh bơi thi?

Đâu rồi những cổ thụ đa
Có từ ngày xưa ngày xửa?
Đâu rồi con đường trước cửa
Gạch nghiêng mòn những dấu chân?

Đâu rồi Cổng Lớ, Cổng Soi
Những con ngõ dài hun hút?
Đâu rồi con sông Đồng Bến
Lững lờ xuôi chảy êm êm?

Bây giờ nhà mới mọc lên
Đình cũng sơn xanh, sơn đỏ
Gạch nghiêng nằm sâu dưới nhựa
Nước máy thay nước giếng làng...

Vẫn biết cuộc sống tiến lên
Cái cũ thay bằng cái mới
Sao tim vẫn đau nhoi nhói
Cố hương ơi! Đã mất gì?

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Giếng Ông
Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời
Giếng Bà
Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng và ngoài trời
Đình làng

05/02/2017
NKN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét