Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Họa thơ ông Xuân Ngọc


Chửa nên thân…

Bố mẹ sinh ra ở cõi trần
Tàn đời sự nghiệp chửa nên thân
Vinh hoa phú quý không còn chỗ
Văn nghệ văn gừng chẳng có chân
Dấn vốn rỗng không nghèo kiết xác
Tiền lưng chẳng có lấy gì xuân ?
Bẩy mươi nhăm tuổi nhưng còn khỏe
Túc tắc đêm đêm vẫn ghép vần.

06/02/2017
Đỗ Đình Tuân


Phụ chép bài thơ của ông Xuân Ngọc:

Thảo mấy vần…

Tâm vốn thanh cao chẳng bụi trần
Giữ lòng nhân ái gửi người thân
Nhẹ vòng danh lợi đâu chùn bước
Nặng gánh non sông chẳng mỏi chân
Thi tứ gieo trồng tươi sắc nắng
Hương đời vun đắp thắm tình xuân
Bảy mươi lăm tuổi đang dai sức
Chúc bác bách niên thảo mấy vần.

05/02/2017
Xuân Ngọc

1 nhận xét:

  1. Túc tắc dăm đêm ghép một vần
    Đã than mỏi gối với chồn chân
    Thế mà lên mạng khoe như thật
    "Túc tắc đêm đêm vẫn ghép vần"

    Trả lờiXóa