Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Học làm thơ xếp chữ*Hóng gió
Thu mát chưa về thu mát ơi !
Bé Sam túng tấng bé Sam còi
Bác Niên quý cháu bác Niên bế
Mẹ Thảo yêu con mẹ thảo cười
Bố Lượng mải làm bố Lượng phớt
Ông Tuân đau khớp ông Tuân ngồi
Cả nhà hóng gió cả nhà đợi
Thu mát chưa về thu mát ơi ?

13/08/2017
Đỗ Đình Tuân


Thể thơ này có tên gọi là "Thủ nhị ngũ lục đồng tù thuận độc"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét