Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM NHÂN THÁNH NƯỚC NAM


 (Ca Trù- Trình diễn tại “Lễ tưởng niệm 425 năm ngày

mất - Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm)


Mưỡu:

Nước Nam sinh được một người
Tài danh tột bậc(1)muôn đời ngợi ca
Bạch Vân Am dựng nên nhà
Học trò thường gọi cụ là Tuyết Giang

Hát nói:

Huyền cơ tham tạo hóa(2)
Sấm Trạng Trình đã quá bốn trăm năm
Cao như núi Thái Sơn(3)sáng tựa trăng rằm
Tài đức ấy ngàn năm sau vẫn sáng
Sấm trạng Trung Am vang bốn biển
Đức thày Vĩnh Lại rạng muôn quê
Chữ thánh hiền soi rọi bến mê
Điều nhân nghĩa đượm từng câu tiên đoán
”Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản(4)
Hồ binh bát vạn nhập Trường An”(5)
Trạng trình nhân thánh nước Nam


Nam Am, ngày 28-12-2009
Tạ Anh Ngôi


(1):Đánh giá của nhà sử học Phan Huy Chú
(2):Lời của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp
(3):Đánh giá của tiến sĩ Vũ Khâm Lân (Hậu Lê) (4):Lời trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhắn chúa
(5):Lời sấm trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc bộ đội cụ Hồ vào giải phóng thủ đô Hà Nội năm 1954

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét