Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

TRÍ TUỆ

  
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh người trí thức Việt Nam

Trí tuệ Việt Nam đáng tự hào,
Nhiều tài năng đáng quí xiết bao.
Học sinh hàng năm thi quốc tế,
Ngành học nào cũng đạt giải cao.
Có nước nào còn xây văn miếu,
Thờ trạng nguyên như những vì sao.
Đất nước bốn ngàn năm văn hiến,
Giáo dục luôn được đặt lên đầu.


25/7/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét