Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Họa thơ Nguyễn Đức Hưng

 
 
75 tuổi
(Bài họa đảo vận)

Bẩy mươi nhăm tuổi sống trên trần
Nóng lạnh cơ hàn đã biết thân
Lắm lúc đói cơm mờ váng mắt
Nhiều phen đi bộ rã rời chân
Gian nan gân cốt xăm xăm hạ
Vất vả tinh thần phấp phới xuân
Từ độ về hưu làm xếp xó
Tầm đôi ba chữ ghép câu vần.

03/02/2017
Đỗ Đình Tuân

Phụ chép:
CHÚC THỌ THẦY ĐỖ ĐÌNH TUÂN 75 TUỔI
Xuân nay Thầy được bảy lăm xuân,
Em chúc thọ Thầy có mấy vần:
Sức khỏe dồi dào, tinh cặp mắt,
Tinh thần sáng suốt, dẻo đôi chân,
Tứ thơ đẹp đẽ, lời chau chuốt,
Từ ngữ bao la, ý tuyệt trần,
Mong được năm lần Bằng chúc thọ,
Nghĩa tình sáng mãi với người thân !


02/02/ 2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét