Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

LÀM CÀNLập xuân sấm đổ mưa tuôn
Cây nghiêng nghiêng chẳng biết buồn hay vui
Miền Trung lúa bị mưa vùi
Trời mà cũng để ai xui làm càn
                                                 Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét