Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN

Hà Nam mở hội tịch điền,
Nhớ ơn, tôn kính vua hiền ngày xưa.
Lo cho trăm họ ấm no,
Vua nêu gương sáng cày, bừa đầu xuân.
Tin vui bay khắp xa gần,
Nhà vua cày được bạc, vàng giàu to!
Noi theo đức sáng nhà vua,
Dân mình cấy lúa chiêm, mùa xanh tươi.
Ruộng đồng lúa tốt bời bời,
Người dân cả nước khắp nơi được mùa.
Nhà nhà, trăm họ ấm no,
Quốc gia tích trữ đầy kho thóc vàng.

Chủ tịch nước: Trần Đại Quang,
Năm nay về tỉnh Hà Nam tịch điền.
Mong nền nông nghiệp đi lên,
Nông dân khắp cả mọi miền ấm no.
Ngày nay và cả ngàn xưa,
Nước ta có những ông vua đi cày.

5/2/2017
Nguyễn Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét