Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

LŨY TRE LÀNG


Gắn bó tuổi thơ với lũy tre
Những khi oi bức ngột trưa hè
Ông già cặm cụi ngồi đan rổ
Bọn trẻ leo trèo để bắt ve
Trâu nghé nhởn nhơ về tránh nắng
Mục đồng xúm xít nặn tò he
Võng đưa kẽo kẹt, lời ru cháu
Giọt nắng đong đưa gọi gió về.

05/02/2017
Nguyễn Đức Hưng

1 nhận xét: