Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

MỪNG BẠN MỚI

(Họa bài "Tin mừng" của thầy Đỗ Đình Tuân)
Trong hình ảnh có thể có: chim
Phấn khời xuân vui được đón mừng
Chào thân ái một bạn kiên trung
Thành viên mới mẻ hay thơ phú
Bạn hữu danh thơm thật lẫy lừng
Thành tích văn thơ vào bậc khá
Tinh thần xướng họa đúng là Hưng
Người tài phủ khoái xem công trạng
Lấp lánh hào quang Nguyễn Đức Hưng .                      03/02/2017
                      Văn Nhã
Phụ Chép: Tin mừng

Tri Ân xuân mới có tin mừng
Thêm một thành viên mới Đức Hưng
Quê ở Hưng Yên người phủ khoái
Tinh thần hăng hái chí kiên trung
Xem trang giới thiệu nhiều công trạng
Thành tích thi đua khá lẫy lừng
Đã thích thơ ca còn thích họa
Nguyễn mà thêm Đức sẽ thêm Hưng.                               01/02/2017
                             Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét