Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

VUA ĐI CÀY

Có ở đâu trên thế giới này?
Đã làm vua mà vẫn đi cày.
Như vua Đinh hàng ngàn năm trước,
Tài khuyến nông hơn cả ngày nay.
Đất nước mình hoa thơm, trái ngọt,
Nông nghiệp tương lai cất cánh bay.
Lễ xuống đồng là phong tục đẹp,
Vua đi cày truyền đến ngày nay. 
 
  2/2/2017
Nguyễn Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét