Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Chúc em gái


Chúc em đã cạn lệ rồi
Thì hôn số phận mà cười lên nghe
Hàng năm tháng tám thu về
Gió buồn ngừng thổi, tiếng ve ngừng sầu.


03/08/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét