Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

GIỎI


Giỏi thật đem về tự thú đây
Công an nước Việt đã ra tay
Năm châu bái phục tài cao thấp
Bốn biển thua mưu bái phục thày

HD-4-8-17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét