Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

KHÁC XƯA RỒI

(Hôm qua, Nguyễn Đức Hưng họa bài thơ : VẪN THẾ của Đỗ Đình Tuân, rồi gắn vô trang faceboook của Song Thu. Đọc thấy hay ra phết nhưng mình chưa có ý định họa lại nên đành khất. Vậy mà hôm nay, vừa mở mạng ra đã bốc hứng họa luôn. Gớm người ta thì: " Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại" còn mình vốn tồ tẹt nên cứ nghĩ sao nói vậy. Dám mong bạn đọc đừng cười)

(Họa nguyên vận bài: VẪN THẾ của Đỗ Đình Tuân)
Bảy lăm mà lão chửa thôi gầy
Rượu uống tì tì cũng chẳng say
Dẫu đã no cơm miền Lục Ngạn
Vưỡn còn thèm phở chốn Thung Mây
Vừa nghe tiệc rượu đà mau đến
Thoáng thấy bóng hồng đã vội bay
"Bản tính nan di" sai bét nhé
Ngày xưa nào lão có như này?!

Sao Đỏ: 06-8-2017
Song Thu


Phụ chép bài: "Vẫn Thế"

Bẩy chục tuổi hơn mới bớt gầy
Ngày ba bữa rượu,rượu không say
Nhà trong thung lũng nên nhiều gió
Ngõ mở bên hồ hóa lắm mây
Tuyết ở xóm xa nên ít đến
Nguyệt treo đỉnh dốc đứng mà bay
Càn khôn nhật nguyệt dù lay chuyển
Năm ngoái năm kia vẫn thế này !

Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét