Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Nghe tiếng nhạn kêu

 


聞雁
故園眇何處
歸思方悠哉
淮南秋雨夜
高齋聞雁來
        
韋應物


Văn nhạn

Cố viên miễu hà xứ
Quy tứ phương du tai
Hoài Nam thu dạ vũ
Cao trai văn nhạn lai

              Vi Ứng Vật

Nghe tiếng nhạn kêu

Quê nhà xa hun hút ở phương trời nào
Nhớ nhà lòng dằng dặc buồn
Trời thu đêm mưa ở đất Hoài Nam
Ngồi trong nhà nghe tiếng nhạn ăn sương

Dịch thơ

Vườn xưa ở tận nơi nào
Lòng về dằng dặc phương nao cũng buồn
Đêm thu mưa suốt canh trường
Hoài Nam nghe nhạn ăn sương càng rầu.
                                   Đỗ Đình Tuân
                                     (Dịch thơ)

15/07/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét