Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Cãi cọ trên “fây”NGÔ NHƯ SÂM:

Chứ còn cứ như tôi đây,
Thảnh thơi thì lại lên fây tôi mần.
Tán hươu, vượn với bạn thân,
Cà kê, kẽo kẹt, kẻ gần người xa.
Chính em, chính trị bỏ qua,
Mũ ni tôi đội cứ là nhẹ tênh,
Ngày dài tháng rộng xông xênh.
Cơm ba bữa, tối lăn kềnh ngủ say.
Chẳng vương nợ chẳng mắc vay,
Chẳng hơn thiệt, chẳng mỏng rày lăn tăn.
Trên đầu chẳng vướng áo khăn
Chân thô đạp đất mình trần rảnh rang.
Hơn ai chỉ một chữ ...NHÀN !

06/02/2017


ĐỖ ĐÌNH TUÂN:

Xét ra trong cái chữ "nhàn"
Chỉ là một cách "phàn nàn thế nhân"
Quay lưng thế tục bụi trần
Để hòng giữ lấy tấm thân trong lành
Tai chưa điếc, mắt còn tinh
Còn nghe, còn thấy tâm tình sao an ?
Chẳng ai có được chữ… NHÀN
Xin đừng nói dối ăn gian làm gì ...?

07/02/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét