Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

CẦY RUỘNG ĐỒNG XA


Xanh xanh dãy núi, giữa trưa hè
Ẩn hiện làng quê sau lũy tre
Lúa mới gặt về trơ gốc rạ
Thợ cày đất lật gió đồng se
Ruộng vừa cấp nước làm mềm lại
Trâu mới ăn no bước khỏe ghê
Cuốc bẫm, cầy sâu, phân, giống đủ
Nông dân phấn khởi, bụng no nê.

09/02/2017
Nguyễn Đức Hưng

3 nhận xét: