Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

BÉO GẦY ĐÂU PHẢI DO TA


(Họa đảo vận bài VẪN THẾ của anh Đỗ Đình Tuân)

Bảy mươi lăm tuổi vẫn như này!
Rượu vợ khéo cho chẳng được say
Không để ra đê lo trúng gió
Chỉ cho vào “động*” sợ nhìn mây
Vợ không cho béo lo hay “biến”
Con chẳng để gầy sợ dễ “bay”
Ăn uống cầm chừng, đêm “túc tắc”
Bảo sao không béo lại không gầy!


05/8/2017
Nguyễn Đức Hưng
* Động của cô tiên Vũ Song Thu


Phụ chép bài: "Vẫn Thế" 
Bẩy chục tuổi hơn mới bớt gầy
Ngà ba bữa rượu,rượu không say
Nhà trong thung lũng nên nhiều gió
Ngõ mở bên hồ hóa lắm mây
Tuyết ở xóm xa nên ít đến
Nguyệt treo đỉnh dốc đứng mà bay
Càn khôn nhật nguyệt dù lay chuyển
Năm ngoái năm kia vẫn thế này !

Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét