Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

TÀI DANH MUÔN THƯỞ

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm


(Tưởng niệm 425 năm ngày mất cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Hạch tội lộng thần mười tám vị
Từ quan về lại chốn sơn khê
Lấy điều nhân nghĩa khơi miền tuệ
Đem chữ thánh hiền rọi bến mê
Sấm trạng Trung Am vang bốn biển
Đức thày Vĩnh Lại rạng muôn quê
Kỳ tài tột bậc danh nghìn thưở
Cao tựa Thái Sơn sáng ánh Khuê*Đền Trạng, ngày 12-12-2009
Tạ Anh Ngôi

* Đánh giá của tiến sỹ Vũ Khâm Lân (Hậu Lê)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét