Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

CHỊ ƠI

 
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bà cụ già lưng còng, chống gậy
    
Chị là con cả trong nhà,
Đến nay chị đã tuổi già tám lăm.(85)
Lưng còng gánh nặng tháng năm.
Chị làm nuôi bảy miệng ăn trong nhà.
Chồng đi đánh giặc miền xa.
Thôi thì khoai, sắn cũng là có cơm.
Qua thời gian khó, đạn bom.
Các con chị đã lớn khôn thành người.
Tết này chị nói, chị cười,
Cùng đàn cháu, chắt về chơi quanh mình.
Cho dù mắt chẳng còn tinh,
Chỉ nghe giọng nói chị hình dung ra.

Em là đứa út trong nhà,
Đời nghèo nên phải bôn ba xứ người.
Em đi góc bể, chân trời,
Vẫn in bóng chị che thời ấu thơ!

Tuổi xanh lùi lại ngày xưa,
Bây giờ em cũng mắt mờ, răng long.
Chị thì gậy đỡ lưng còng,
Dò đi từng bước trên đường xóm thôn.
Một đời dãi gió, dầm sương.
Trăm năm đã đến cuối đường chị ơi.
Trọn tình, vẹn nghĩa với đời.
Một cây đã mọc muôn chồi biếc xanh.

9/3/2016
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét