Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

CHIỀU CHƠI VƠI(Thiên hạ chơi thơ cũng thật công phu. Hết thủ nhất thanh tiệt hậu, khoán thủ thi,
 thơ toàn tê(t), thơ độc vận, thơ toàn thanh trắc rồi lại toàn thanh bằng và còn bao
nhiêu thứ nữa, không sao kể ra cho hết được. Tôi văn dốt võ dát chỉ xem thôi cũng
thấy chóng hết cả mặt mày. Ấy thế mà chiều nay, chàng đi vắng, một mình ngồi nhà 
bỗng thấy chông chênh lạ thường. Thế là táy máy bắt chước thiên hạ, ghép luôn 
một bài văn vần toàn thanh bằng. Đọc lên thấy cũng có vẻ xuôi tai ra trò. Vội trưng 
nó lên blog cho bõ công chắp chắp ghép ghép của mình. Mong mọi người đọc đừng cười)

Anh ơi hồn em đang chơi vơi
Nằm nghe thơ anh trong mưa rơi
Lòng buồn chân tay luôn buông lơi
Mong sao cùng ai đi vui chơi
Cho chiều chìm vô cơn mê tơi
Cho đời an nhiên trong muôn nơi
Không còn mênh mang buồn tàn hơi
Hồng lên màu son trên làn môi


30-7-2017
Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét