Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Giận chim hoàng oanh伊州歌

打起黄鶯兒
莫敎枝上啼
啼時驚妾夢
不得到遼西

        蓋嘉運
Y châu ca
Đả khởi hoàng oanh nhi
Mạc giáo thượng chi đề
Đề thời kinh thiếp mộng
Bất đắc đáo Liêu Tê (Tây)

Cái Gia Vận

Dịch nghĩa
Hãy đuổi con chim hoàng oanh đi
Không cho nó kêu trên cành cây nữa
Nó kêu làm tan giấc mộng của thiếp
(Thiếp) không đến được Liêu Tây (cùng chàng)Dịch thơ
Giận chim hoàng oanh

Đuổi biệt chim hoàng oanh non
Nó ca nó hót véo von suốt ngày
Nó ca làm tỉnh giấc say
Tan cơn mơ đến Liêu Tây cùng chàng.

                                              Đỗ Đình Tuân

25/07/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét