Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

TIẾN SĨ NGUYỄN BÁ HẢI

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Bá Hải

Tiến sĩ Nguyễn bá hải,
Chế chiếc kính thần kỳ,
Để người mù đeo đi,
Như những người sáng mắt.

Anh không vì tiền bạc,
Làm kính vì tình thương,
Sản xuất rồi biếu không,
Cho những người nghèo khó,

Người như anh hiếm có,
Khó tìm ở đời thường,
Nay cơ chế thị trường,
Cái gì cũng đem bán.

Anh là tấm gương sáng,
Hết lòng vì mọi người,
Đạo đức lại có tài,
Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải.


14/7/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét