Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

TỰ HỎI

Thăm chùa Huyền Thiên
Đọc lời thông bạch
Thấy không như sách
Vì ba điểm sai
Không biết hỏi ai
Viết lời tự hỏi
Nói gì thì nói
Thành Phao “Mạc” xây *
Thày Chu qua đây
Thế kỷ mười bốn**
Sao lại lẫn lộn
Nhà : ”Trần” chống “Minh”***
Ai người linh tinh
Ta hay là bạn ?!.

Theo tác giả:
* Thành Phao Sơn do nhà “Mạc” xây
** Thày Chu Văn An về Chí Linh cuối thế kỷ XIV
*** Nhà “Trần” Chống quân Nguyên Mông

Nguyên Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét