Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH lIỆT SĨ Ở THỊ TRẤN NAM SÁCH

LỄ THẮP NẾN TRI ÂN VÀ TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ Ở TT NAM SÁCH

Toàn cảnh buổi lễ:"Thắp nến tri ân Liệt sỹ"nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 
tại nghĩa trang liệt sỹ TT Nam Sách ngày 26-7-2017

MÚA TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI

Múa:"Trên quê hương tôi"do đoàn viên thanh niên TT Nam Sách thể hiện trong buổi lễ: "Thắp nến tri ân liệt sỹ'nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS tại nghĩa trang liệt sỹ TT Nam Sách ngày 267-2017

MÚA ĐẤT NƯỚC TÔI

Múa Đất nước tôi "do đội văn nghệ NCT thị trấn Nam Sách thể hiện trong buổi lễ
"thắp nến tri ân liệt sỹ"và kỷ niệm 70 năm ngày TBLS
tại nghĩa trang liệt sỹ TT Nam Sách ngày 26-7-2017

TRƯỜNG SƠN ĐÔNG-TRƯỜNG SƠN TÂY

Bài hát "Trường Sơn đông-Trường Sơn tây-Song ca nam nữ do đoàn thanh niên
 TT Nam Sách thể hiện trong lễ Thắp nến tri ân liệt sỹ tại 
nghĩa trang liệt sỹ TT Nam Sách ngày 26-7-2017

NHẠC RỪNG


Bài hát "Nhạc Rừng"Song ca nữ-Do đoàn thanh niên TT Nam Sách thể hiện trong lễ thắp nến tri ân liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ TT Nam Sách ngày 26-7-2017


TT Nam Sách, ngày 27-7-2017
Camera 7 Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét