Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

DU NGOẠN BIỂN ĐẢO

Không đi không biết Đồ Sơn,
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà.
Không đi không biết Cát Bà,
Đi rồi mới biết Đồ Bà chính chuyên.
Cát Bà trên bến dưới thuyền,
Đồ Bà bến lại dính liền với ghe.
Đồ Bà một bến đi về,
Tay chèo tay lái miễn chê,miễn bàn...


hddt 23-7-2017
Minh Tư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét