Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Góp thêm một bản dịch


 

Cự ngao đới sơn
Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,
Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh.
Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực,
Trước cước trào vô quyển địa thanh.
Vạn lý Đông minh quy bả ác,
Ức niên Nam cực điện long bình.
Ngã kim dục triển phù nguy lực,
Vãn khước quan hà cựu đế thành.

Nguyễn Bỉnh Khiêm


Dịch nghĩa: Ngao to đội núi

Mầu biếc nhuộm thấm non tiên trong xanh đến tận cùng
Trông giống như con ngao lớn
đội được hồ ngọc mà sinh ra
Nhô đầu lên thì đá có thể vá trời
Đạp chân ra thì triều cuốn ầm ầm mặt đất
Vạn dặm Biển Đông nắm gọn trong bàn tay
Nghìn năm ngôi nhà lớn ở Nam cực(ngầm chỉ nước Nam)
hưng thịnh thái bình
Từ nay ta muốn đem sức mình ra phò nguy
Lấy lại quan hà và thành đế cũ.


Dịch thơ: Ngao to đội núi

Non tiên thấm biếc trong xanh
Đại ngao đội ngọc mà sinh ra đời
Nhô đầu đội đá vá trời
Đạp chân triều cuốn địa lôi ầm ầm
Biển Đông vạn dặm tay cầm
Giữ cho Nam Việt nghìn năm thanh bình
Nay ta muốn góp sức mình
Phò nguy lấy lại biển xanh quê nhà.

                                                Đỗ Đình Tuân

21/07/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét