Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

NHỚ THƯƠNG

Mưa thu rơi giữa đồng làng
Cánh hoa sen úa vội vàng đón ngâu
Chuồn chuồn cánh mỏng về đâu
Hay mang tin bão nhuộm sầu thế gian
Giọt tình đọng giữa sông tương
Để cho chức nữ ngưu lang vợi lòng
Dẫu rằng chin nhớ mười mong
Một năm một bận dòng sông lệ nhòa
Ai gây chi cảnh lìa xa
Kẻ đầu kẻ cuối để mà nhớ thương.


HD-28-7- 2017
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét