Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Sơn phòng xuân sự

Sơn phòng xuân sự
Lương viên nhật mộ loạn phi nha,
Cực mục tiêu điều tam lưỡng gia.
Đình thụ bất tri nhân khứ tận,
Xuân lai hoàn phát cựu thì hoa.

                                   Sầm Tham

Dịch nghĩa: 
Trong vườn Lương, lúc chiều tà những con quạ bay hỗn loạn
Cố trông hết tầm mắt cũng chỉ thấy vài ba nhà tiêu điều
Cây trong sân không biết rằng người ta đà đi hết
Xuân về lại nở những bông hoa thời xa xưa.

Ghi chú
Lương Viên:
Sách "Tây kinh tạp ký" chép đời Nam Bắc triều (420-581), Lương Hiếu Vương là con thứ vua Lương Vũ Đế (502-550) mở vườn Đông uyển ở trong thành Thư Dương chu vi hàng mấy dặm, để làm chỗ chiêu tập hào kiệt bốn phương và những người du thuyết trong thiên hạ. Lương thường cùng tân khách và cung nhân hội yến trong vườn, rồi thả thuyền câu cá trong ao. Đời sau gọi vườn Đông uyển là Lương viên (Vườn của Lương Hiếu vương)

Dịch thơ:
Lương Viên chiều xuống quạ bay
Chỉ còn xơ xác quanh đây vài nhà
Không hay người đã khuất xa
Xuân về cây vẫn nở hoa ngày nào.

                                   Đỗ Đình Tuân
                               (Dịch thơ)

07/07/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét