Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

KHÓ ĐOÁN ...!


Bác Tạ cho xem một cảnh hay
Ngắm đi, xem lại quả gì đây?
Sung gần giống quả nhưng mờ lá
Đào chẳng giống hoa lại giống cây
Hai quả tròn tròn màu đỏ nhẹ
Một cây bừ bự sắc nâu bay*
Chắc là cấy ghép cho ai đó
Hay muốn đưa ra tỏ ý bầy? 

28/5/2017
Nguyễn Đức Hưng

*Trong hội họa gọi nâu bay là nâu nhẹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét