Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

MẶC

(Họa bài AN NHIÊN của Nguyễn Văn Đối)

Mặc kệ ai kia vui chén khà
Riêng mình lặng lẽ chuyện bôn ba
Tiền tài dẫu lắm rồi tiêu hết
Chỉ áng thơ văn mãi chẳng già

HD - 29/5/17
Văn Nhã


Phụ chép: AN NHIÊN
Nào ai xuôi ngược ai bôn ba
Ta vẫn thành thơi vẫn chén khà
Tiền của bao nhiêu nào dễ đổi
Tuổi xuân mấy chốc đã lên già
HN/29/5/17
Nguyễn Văn Đối

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét