Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Cảm hứng lan man 2
Mạn hứng kỳ 2
Hành cước vô căn nhiệm chuyển bồng,
Giang nam giang bắc nhất nang không.
Bách niên cùng tử văn chương lý,
Lục xích phù sinh thiên địa trung.
Vạn lý hoàng quan tương mộ cảnh,
Nhất đầu bạch phát tản tây phong.
Vô cùng kim cổ thương tâm xứ,
Y cựu thanh sơn tịch chiếu hồng.

                                     Nguyễn Du 

Dịch nghĩa:
Chân không bén rễ, mặc cho trôi giạt như ngọn cỏ bồng.
Một chiếc đãy rỗng không, đi hết phía nam sông, lại phía bắc sông.
Cuộc đời trăm năm, kiết xác với văn chương.
Tấm thân sáu thước, lênh đênh trong vòng trời đất.
Đội mũ vàng, đi muôn dặm, cảnh đã xế chiều.
Mái tóc bạc lốm đốm, gió tây thổi tung.
Chuyện kim cổ gợi lại bao nhiêu điều thương tâm.
Dãy núi xanh đằng kia vẫn nhuốm bóng chiều hồng như cũ.Dịch thơ: Mạn hững 2
Như gió lướt đưa ngọn cỏ bồng
Túi không dạo khắp bắc nam sông
Trăm năm đắm đuối văn chương hão
Sáu tấc vật vờ trời đất dung
Muôn dặm mũ vàng chiều tối ngả
Một đầu tóc trắng gió tây rung
Chứa bao nhiêu chuyện đau lòng ấy
Dãy núi chiều xanh nhuộm nắng hồng. 
                                                               Đỗ Đình Tuân
                                                                  (Dịch thơ)

29/04/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét