Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Lại vượt đèo Ba Dội


 

Tái du Tam Điệp sơn
Vân tế sơn Tam Điệp,
Thiên nhai khách tái du.
Nhãn trung thu đại địa,
Hải ngoại kiến ngư chu.
Chướng tĩnh phong loan sấu,
Thiên hàn thảo mộc thu.
Hành nhân hồi khán xứ,
Vô ná cố hương sầu.

    Nguyễn Du

Dịch nghĩa
Núi Tam Điệp cao liền vào mây
Từ chân trời có người khách trờ lại vượt qua
Toàn cảnh thu vào trong con mắt
Nhìn thấy thuyền đánh cá ở ngoải khơi
Chướng khí phủ yên trên ngọn núi gầy
Trời mùa thu khắp cỏ cây đều lạnh
Người đi quay đầu nhìn ngoái lại
Biết bao nhiêu nỗi buồn nhớ quê hương.


Dịch thơ: Lại vượt đèo Ba Dội

Ba Đèo cao tới ngang mây
Chân trời ta trở lại đây vượt đèo
Mắt coi trông thấy rất nhiều
Xa xa thuyền cá dập dìu ngoài khơi
Chướng mờ che đỉnh non côi
Cỏ cây se lạnh tiết trời thu trong
Người đi ngoái cổ xa trông
Cố hương thương nhớ nỗi lòng mang mang.

                                                         Đỗ Đình Tuân
                                                          (Dịch thơ)


19/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét