Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

NHỚ NẮNG MIỀN NAM

Miền Bắc vẫn mưa rơi sùi sụt
Lại nhớ hoài nắng ấm phương Nam
Và hơn thế là tấm tình nồng hậu
Của bạn bè, đồng đội, người thân...

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

12.7.2017
Khắc Nguyệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét