Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Nỗi nhớ trong lầu trên sông


江樓書懷

獨上江樓思悄然
月光如
水水如天
同來玩月人何在
風景依希似去年
         
趙嘏Giang lâu thư hoài
Ðộc thướng giang lâu tứ tiễu nhiên,
Nguyệt quang như thuỷ, thuỷ như thiên.
Ðồng lai ngoạn nguyệt nhân hà tại,
Phong cảnh y hi tự khứ niên.
  Triệu Hỗ

Dịch nghĩa:
Một mình lên lầu bên sông ý tứ miên man
Trăng sáng như nước, nước sáng như trời
Người cùng ta đến đây ngắm trăng bây giờ ở nơi nào
Phong cảnh dường như cũng vẫn giống như năm trước

Dịch thơ: Nỗi nhớ trong lầu trên sông

Trên lầu sông nghĩ mông lung
Trăng trong như nước nước trong như trời
Ngắm trăng người cũ đâu rồi
Cảnh nay từa tựa như hồi năm nao.

                                           Đỗ Đình Tuân

18/07/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét