Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Quân doanh Vị Hoàng

                            

 
Vị Hoàng doanh
Vị Hoàng giang thượng Vị Hoàng doanh,
Lâu lỗ sâm si tiếp thái thanh.
Cổ độ tà dương khan ẩm mã,
Hoang giao tĩnh dạ loạn phi huỳnh.
Cổ kim vị kiến thiên niên quốc,
Hình thế không lưu bách chiến danh.
Mạc hướng Thanh Hoa thôn khẩu vọng,
Điệp Sơn bất cải cựu thì thanh.

                                                      Nguyễn Du


Dịch nghĩa:
Cạnh sông Vị Hoàng có quân doanh Vị Hoàng,
Chòi gác nhấp nhô, cao tận trời.
Ở bến đò xưa, buổi chiều, trông thấy ngựa uống nước.
Giữa cánh đồng hoang, đêm thanh vắng, đóm bay lập loè.
Xưa nay chưa thấy triều đại nào đứng vững ngàn năm.
Nơi đây chỉ còn lại cái tiếng đã trải qua trăm trận đánh.
Thôi, đừng nhìn về phía Thanh Hoa nữa,
Dãy núi Điệp Sơn vẫn không thay đổi vè xanh tươi ngày trước.Dịch thơ: Quân doanh Vị Hoàng

Chòi canh cao tít tận mây quang
Doanh trại xây trên bến Vị Hoàng
Bến cũ chiều về ngựa xuống uống
Đồng hoang đêm đến đóm bay vàng
Xưa nay chưa thấy nghìn năm nước
Địa thế còn lưu trăm chiến tràng
Thôi chẳng nhìn về Thanh Hóa nữa
Điệp Sơn núi biếc đứng chen ngang.

                                                   Đỗ Đình Tuân
                                                    (Dịch thơ)

18/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét