Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

CHÀO THUA

   
            Kết quả hình ảnh cho hình ảnh người ngồi viết

Một ngày viết mấy bài thơ,
Chắp tay bái phục chịu thua các thày.
Viết nhiều thơ lại rất hay,
Nhà thơ như thế xưa nay khó tìm.
Tri Ân xin hãy cho in,
Để người thiên hạ xem, tin chuyện kỳ!!!


2/7/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét