Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

HỌA ĐỂ CẢM ƠN


Vợ khiến xin đừng có bất tuân
Em thơ em họa cứ xoay vần
Em thơ chen chúc ghi đầy sổ
Em họa ngùng ngoằng vẽ kín sân
Lúc ở Bát Tràng khi Phủ Khoái
Hôm thì bồ lạ bữa bồ thân
Miễn sao khi đã về Vân Nội
Son phấn đừng rây lấm áo quần.


10/07/2017
Đỗ Đình TuânPhụ chép: THƠ CHÚC SINH NHẬT BÁC TUÂN !

Chúc mừng sinh nhật bác Đình Tuân:
To bắp*, chắc cây** để vợ vần;
Thơ phú dồi dào lên chật báo;
Bạn bè đông đúc đến đầy sân;
Không vào cửa phật nơi xa thẳm;
Chỉ ở vườn cây chốn cận thân;
Rượu bổ, quả vườn... dùng thỏa thích;
Vợ, con, cháu, chắt cứ quây quần!


* To bắp = to cơ bắp;
**chắc cây = chắc dáng người.

10/7/2017 
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét