Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Lưu Nguyễn chơi núi Thiên Thai


劉阮遊天台
樹入天台石路新
和草靜迥無塵
煙霞不省生前事
水木空疑夢後身
往往雞鳴岩下月
時時犬吠洞中春
不知此地歸何處
須就桃原問主人
                 
曹唐

Lưu Nguyễn du thiên thai
Thụ nhập Thiên Thai thạch lộ tân
Vân hòa thảo tĩnh quýnh vô trần
Yên hà bất tỉnh sinh tiền sự
Thủy mộc không nghi mộng hậu thân
Vãng vãng kê minh nham hạ nguyệt
Thời thời khuyển phệ động trung xuân
Bất tri thử địa quy hà xứ
Tu tựu Đào Nguyên vấn chủ nhân
                                                         Tào Đường

Dịch nghĩa
Hàng cây vào Thiên Thai đường đá sạch như lau
Mây êm cỏ mịn không vương chút bụi trần
Khói ráng mơ hồ làm quên cả việc trước
Cây nước ngỡ như sau giấc mộng hiện ra
Dưới ánh trăng văng vẳng nghe tiếng gà gáy bên sườn núi
Giữa động ngày xuân lúc lúc lại nghe tiếng chó sủa
Không biết là vùng này thuộc về xứ nào
Nên vào nguồn đào để hỏi chủ nhân.Dịch thơ: Lưu Nguyễn chơi núi Thiên Thai
Đường vào sạch đá xanh cây
Mây êm cỏ mịn không rây bụi mờ
Mơ màng khói ráng quên xưa
Non xanh nước biếc như vừa mộng ra
Ngày xuân chó sủa gần xa
Đêm trăng sườn núi canh gà xôn xao
Chẳng hay đây thuộc xứ nào
Nên tìm ông chủ nguồn đào hỏi thăm.

                                                  Đỗ Đình Tuân

17/07/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét