Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Qua sông Phú Nông cảm tác
Độ Phú Nông giang cảm tác
Nông thuỷ đông lưu khứ,
Thao thao cánh bất hồi.
Thanh sơn thương vãng sự,
Bạch phát phục trùng lai.
Xuân nhật thương thuyền hợp,
Tây phong cổ lũy khai.
Du nhân vô hạn cảm,
Phương thảo biến thiên nhai.

                  Nguyễn Du

Dịch nghĩa:
Nước sông Phú Nông chảy về đông,
Cuồn cuộn đi không trở lại.
Nhìn ngọn núi xanh mà thương chuyện cũ,
Nay ta đầu đã bạc mới trở lại chốn này.
Ngày xuân, thuyền buôn tấp nập,
Gió tây thổi thành cũ bỏ trống.
Khách du hành cảm tình chan chứa,
Cỏ thơm xanh rợn chân trời.


Dịch thơ: Qua sông Phú Nông cảm tác

Phú nông sông chảy về đông
Dòng trôi cuồn cuộn xuôi không trở về
Núi xanh thương việc qua đi
Bạc đầu ta mới lại về qua đây
Ngày xuân đông đúc thuyền vây
Gió tây thổi cổ lũy nay hoang tàn
Khách du cám cảnh mang mang
Cỏ thơm xanh rợn miên man tận trời.

                                                 Đỗ Đình Tuân
                                                     (Dịch thơ)
18/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét