Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

THỦA ẤY MỸ THO

(Kính tặng các liệt sỹ hy sinh tại Mỹ Tho)


Hình ảnh có liên quan

Buổi ở Mỹ Tho lo chiền đấu
Hành quân giữa đồng nước mông mênh
Bờ kênh dọc ngang thuyền qua lại
Ngát rặng trâm bầu khúc hát xanh

Ấp Bắc ngày chặn sư đoàn chín
Quân thù vây bủa pháo cùng tăng
Bao nhiêu chiến sỹ cùng xung trận
Đạn lạc bom rơi đã bỏ mình

Mấy chục năm rồi muôn nhớ thương
Vẫn theo gặm nhấm suốt đêm trường
Bao chàng lính pháo còn tươi trẻ
Xứng đáng anh hùng thời đại Hồ Chí Minh

Góp máu góp xương cho chiến thắng
Làm lên chiến dịch của mùa Xuân
Non sông thống nhất cùng xây dưng
Xã hội phồn vinh mãi mạnh giàu

Tháng bảy ngày thương binh liệt sỹ
Thành tâm thắp nén hương nhang
Ơi hồn chiến sỹ nơi biên ải
Phù hộ độ trì sáng đức tin

HD/16/7/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét