Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Xa trông đền Càn Hải
Dao vọng Càn Hải từ
Mang mang hải thuỷ tiếp thiên xu,
Ẩn ước cô từ xuất tiểu chu (châu).
Cổ mộc hàn liên phù chử mộ,
Tình yên thanh dẫn hải môn thu.
Hào thiên tướng tướng đan tâm tận,
Phủ địa Quỳnh Nhai khối nhục vô.
Tiếu nhĩ Minh Phi trường xuất tái,
Tỳ bà bồi tửu khuyến Thiền Vu.

                                         Nguyễn Du 

Dịch nghĩa:
Nước biển mênh mông tận chân trời,
Giữa bãi cát nhỏ thấp thoáng ngôi đền lẻ loi.
Buổi chiều hôm, chòm cổ thụ lạnh lẽo tiếp liền với bến sông đậu đầy chim âu,
Giữa mùa thu, làn khói lúc trời tạnh bay ra phía cửa biển.
Các bậc tướng văn, tướng võ đã dốc hết lòng son, bây giờ đành kêu trời,
Bà Dương Thái hậu khi đến đất Quỳnh Nhai, vỗ đất khóc, vì không còn ai dòng dõi họ Triệu nữa.
Cười cho bà Minh Phi đem thân ra ngoài cửa ải,
Phải gảy đàn tì bà, chuốc rượu mua vui cho chúa Thiền Vu!- Càn Hải tức đền Cờn ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, thờ vợ vua Tống Độ Tông. Bà khi đi lánh nạn bị đắm thuyền, được dân địa phương chôn cất và lập đền thờ.


Dịch thơ: Xa trông đền Càn Hải

Mênh mông biển nước tiếp chân trời
Thấp thoáng miếu thờ giũa bãi doi
Chiều xuống lạnh rừng chim bến nước
Thu về tạnh khói bến xa khơi
Kêu trời văn võ lòng son dốc
Vỗ đất Quỳnh Nhai tiếng khóc hời
Cười ả Minh Phi khi xuất ải
Thiền Vu đàn rượu vẫn khuyên mời.

                                         Đỗ Đình Tuân
                                          (Dịch thơ)

18/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét