Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

BÁC HỒ


Bác là ánh sáng rọi tương lai
Vẹn nghĩa,vẹn nhân,vẹn đức tài
Dũng sỹ cứu đời duy có một
Anh hùng cái thế mãi không hai
Tận trung với nước tâm bền vững
Trọn hiếu cùng dân chí chẳng sai
Bảy chín mùa xuân Người hiển thánh
Tình Người sáng mãi ánh ban mai

                                Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét