Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Đá vọng phu
Vọng Phu thạch
Thạch da? Nhân da? Bỉ hà nhân? 
Độc lập sơn đầu thiên bách xuân
Vạn kiếp diểu vô vân vũ mộng,
Nhất trinh lưu đắc cổ kim thân.
Lệ ngân bất tuyệt tam thu vũ,
Đài triện trường minh nhất đoạn văn.
Tứ vọng liên sơn diểu vô tế,
Độc giao nhi nữ thiện di luân.

                                        Nguyễn Du

Dịch nghĩa:
Đá chăng? Người chăng? Là ai đấy nhỉ ?
Đứng một mình trên ngọn núi hàng ngàn năm nay.
Muôn kiếp không bao giờ có mộng mây mưa,
Tấm thân giữ được trinh tiết mãi mãi.
Mưa thu như dòng lệ chảy không ngớt,
Lớp rêu như ghi lại một bài văn ca tụng nàng.
Nhìn bốn phía núi non từng từng lớp lớp,
Luân thường chỉ dành riêng cho bạn gái chăng ?Dịch thơ: Đá vọng phu

Ai kia là đá hay người
Trăm năm đầu núi đứng coi một mình
Nghìn năm một dạ chung tình
Tấm thân nguyên vẹn chữ trinh lâu dài
Mưa thu dòng lệ chảy hoài
Rêu xanh ghi lại bao lời tụng ca
Bốn bề lớp lớp non xa
Luân thường riêng để đàn bà soi chung.
                                                                          Đỗ Đình Tuân
                                                                             (Dịch thơ)

25/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét