Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Gợi buồn


Bát muộn
Thập tải trần ai ám ngọc trừ,
Bách niên thành phủ bán hoang khư.
Yêu ma trùng điểu cao phi tận,
Trĩ uế càn khôn huyết chiến dư.
Tang tử binh tiền thiên lý lệ,
Thân bằng đăng hạ sổ hàng thư.
Ngư long lãnh lạc nhàn thu dạ,
Bách chủng u hoài vị nhất sư.

                                   Nguyễn Du

Dịch nghĩa
Cái bụi che mờ thềm ngọc mười năm nay.
Thành phủ xây dựng trăm năm trước, một nửa thành gò hoang,
Các loài chim nhỏ bé đều bay lên cao hết.
Sau các cuộc huyết chiến, cõi càn khôn trở nên nhơ nhớp.
Quê nhà trong cơn binh lửa hẳn đã tiêu điều,
Ở xa muôn dặm nghĩ đến mà rơi nước mắt.
Bạn bè, bà con chỉ còn lại mấy hàng thư dưới đèn.
Đêm thu vắng, cá rồng lặng lẽ, trăm mối u hoài chưa dẹp được chút nào!

Dịch thơ: Gợi buồn

Thềm ngọc mười năm bụi phủ mờ
Trăm năm thành quách nửa hoang sơ
Chim trùng nhỏ bé cao bay hết
Trời đất tanh nhơ huyết chiến thừa
Nghìn dặm quê hương buồn nhỏ lệ
Dưới đèn thân hữu mấy hàng thư
Cá rồng lặng lẽ đêm thu vắng
Trăm mối u sầu ý chẳng như.

                                   Đỗ Đình Tuân
                                 (Dịch thơ)

17/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét