Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Cảm hứng lan man 1Mạn hứng kỳ 1
Bách niên thân thế uỷ phong trần,
Lữ thực giang tân hựu hải tân.
Cao hứng cửu vô hoàng các mộng,
Hư danh vị phóng bạch đầu nhân.
Tam xuân tích bệnh bần vô dược,
Táp tải phù sinh hoạn hữu thân.
Dao ức gia hương thiên lý ngoại,
Trạch xa đoạn mã quý đông lân.

                                    Nguyễn Du

Dịch nghĩa:
Cuộc thế trăm năm phó mặc gió bụi,
Hết ăn nhờ ở miền sông lại ăn nhờ ở miền biển.
Đã lâu rồi, lúc cao hứng, không còn ấp ủ giấc mộng gác vàng nữa,
Nhưng hư danh nào đã buông tha kẻ bạc đầu này.
Suốt ba tháng xuân, ốm liên miên, nghèo đến nỗi không có tiền cắt chén thuốc.
Cuộc phù sinh ba mươi năm, có thân nên sinh mối lo.
Nhớ quê hương ngoài ngàn dặm, thấy người hàng xóm an nhàn ngồi xe con,
Xe xấu ngựa hèn kéo đi đủng đỉnh mà thẹn cho mình.


Dịch thơ: Cảm hứng lan man 1
Bãi biển bên sông sống bọt bèo
Trăm năm gió bụi gửi thân liều
Gác vàng phú quý lâu không mộng
Đầu bạc công danh vẫn hám đèo
Ôm bệnh ba xuân nghèo chẳng chữa
Tuổi đời ba chục họa còn theo
Xa quê thương nhớ ngoài muôn dặm
Thấy ngựa xe ai lại tủi nghèo.

                                             Đỗ Đình Tuân
                                         (Dịch thơ)

18/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét