Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Thu đến
Thu chí (II)
Tứ thì hảo cảnh vô đa nhật,
Phao trịch như thoa hoán bất hối.
Thiên lý xích thân vi khách cửu,
Nhất đình hoàng diệp tống thu lai.
Liêm thuỳ tiểu các tây phong động,
Tuyết ám cùng thôn hiểu giốc ai.
Trù trướng lưu quang thôi bạch phát,
Nhất sinh u tứ vị tằng khai.

                      Nguyễn Du

Dịch nghĩa:
Trong bốn mùa, không được mấy ngày cảnh đẹp.
Thời gian vun vút trôi qua như thoi đưa, gọi không trở lại.
Trơ trọi một mình ngoài ngàn dặm, nơi đất khách đã lâu ngày,
Giờ đây một sân đầy lá vàng thu đưa đến.
Nọng gió tây lay động bức mành trước gác nhỏ,
Nơi thôn xóm, sương xuống mịt mù, tiếng tù và buổi sớm nghe đến não nùng!
Thời gian thấm thoắt làm cho mái tóc chóng bạc.
Nghĩ mà ngậm ngùi, suốt đời ta chưa hề gỡ được mối u sầu.Dịch thơ: Thu đến

Bồn mùa cảnh đẹp mấy ngày
Thoi đưa năm tháng không quay trở về
Thân trần làm khách xa quê
Đầy sân lá rụng thu về vàng gieo
Gió tây lay bức mành treo
Khắp làng tuyết ám tù kêu não người
Bạc đầu theo tháng năm trôi
Một niềm u ẩn suốt đời chưa tan.

                                                   Đỗ Đình Tuân

                                                    (Dịch thơ)

16/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét