Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Nàng đến...Hôm qua nàng đến cho cây
Địa lan, sam nhật và dây mười giờ…
Thế là vừa ngớt trận mưa
Vợ chồng lúi húi mấy giờ mới xong.

28/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét