Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

BÀ TRƯNG

    
      Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bà trưng cưỡi voi
        
Lại nghe kể truyện Bà Trưng,
Hai người nữ tướng anh hùng nước ta.
Đội quân toàn tuyển đàn bà,
Quyết vì nợ nước thù nhà vẹn hai.
Cưỡi voi xung trận rất oai,
Đánh nam, dẹp bắc thực tài cầm quân.
Hai bà đoàn kết toàn dân,
Quân như nước lũ ầm, ầm cuồng phong.
Trả xong nợ nước, thù chồng,
Thu về toàn vẹn non sông nước nhà.
Ba năm tỏa sáng vua bà,
Ghi vào sử sách nước ta ngàn đời.
Đâu trên thế giới, khắp nơi?
Đàn bà thắng giặc như người Việt Nam.


17/6/2016
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét